طبق قوانین جاری کشور، از تایید آگهی ها با شرایط زیر معذوریم

آگهی های مرتبط ، موضوع مالی غیر مجاز

ارایه فاکتور و پیش فاکتور جهت اخذ وام

آگهی های مربوط به کسب درآمد و پولدار شدن از طریق networking و غیره

آگهی فروش مکمل های ورزشی و تقویتی

آکهی های که قوانین حقوق مولف ،مترجم ، مخترع ، صاحب اثر را رعایت نکرده است

آگهی های که در آن  درخواست مبلغ باشد

هرگونه آگهی که خارج از قوانین کشور عزیزمان است

در صورت سوال داشتن با یا راهنمایی در مورد این بخش میتوانید با شماره پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمایید